fbpx

Битно ни е вашето мислење

mislenja

 

ПОЧИТУВАНИ ПОТРОШУВАЧИ,

Нам во КАМ маркет многу ни е важно колку сте задоволни од нашите услуги, па затоа љубезно Ве молиме да ни го кажете своето мислење. Сите прашања и забелешки од потрошувачите не само што ги земаме мошне сериозно туку и редовно ги валоризираме. Со Вашите рекламации, приговори, предлози или пофалби Вие директно влијаете врз подобрувањето на квалитетот на производите, како и врз квалитетот на услугите во нашите маркети!

Доколку не сте задоволни од нашите услуги и имате некаква рекламација или приговор на нашето работење, Ве молиме да нè контактирате преку нашите официјални канали:

Линк до образец

Teлефон: (02) 317 17 47
Факс: (02) 317 12 12
Писмата праќајте ги на адреса:
КАМ ДОО Илинден
Сектор Маркетинг
ул. „Козле” бр 53, 1 000 Скопје