fbpx

Кариера

АКТУЕЛНИ ОГЛАСИ

Работни позиции*

Категорија на возачка дозвола*

Школување/усовршување*

Работно искуство / пракса*

Познавање јазици

Документи (биографија, мотивационо писмо, диплома)*