fbpx

Принципи на компанијата

montaza2

 

Нашето општество, околината и нашето претпријатие континуирано се развиваат. Поради тоа е потребно да се приспособат и принципите на нашето претпријатие. Во иднина нив ќе ги надополнуваме со три подрачја: раст, придржување кон правните прописи (Compliance) и долгорочната одржливост на работењето.

Како претпријатие кое дејствува меѓународно, свесни сме за нашата големина и присутност во јавноста. Нашето работење го карактеризираат нашите принципи на претпријатието и принципите на однесување.

 • Карактеристика на нашето работење е задоволството на потрошувачите.
 • Нашата позиција на пазарот ја детерминира промислениот однос цена-услуга.
 • Нашиот раст продолжува понатаму преку експанзија и преку постојано подобрување во нашите маркети.
 • Како претпријатие составено од мрежа маркети, работиме по систем.
 • За нашиот успех пресудни се кратките патишта на одлучување и едноставните работни процеси.
 • Се придржуваме кон важечкото право и интерните упатства (или: процедури).
 • Во нашето секојдневно работење преземаме економска, социјална и еколошка одговорност.
 • Фер-работењето е императив спрема секого во компанијата.
 • Заемно се почитуваме и се поддржуваме.
 • Кон спогодбите се придржуваме во клима на доверба.
 • Работната клима во нашето дневно работење се одликува со пофалба, признание и способност да се прими критика.
 • Опкружени сме со лојални вработени – во секој сектор е обезбедена и замена.